Geschiedenis

Ontstaan Wijheseveer
Het ontstaan van het Wijhese veer gaat terug naar het jaar 1379. Het oudste document dat aantoont dat er tussen Heerde en Wijhe een overzetplaats aan de IJssel was kwam uit dat jaar.

Vroegere jaren
Vanaf het jaar 1769 konden er behalve vrachten hooi ook voertuigen en andere omvangrijke zaken worden overgezet. In 1735 werd de veerpont verkocht en kwam het in particulier bezit. Tot het veer behoorde toen ook het veerhuis, een hof, een perceel hooiland en een boomgaard. Na 1735 is het Wijhese veer nog enkele keren geheel of gedeeltelijk verkocht.

Oorlogsjaren
Enkele uren voor de inval van de Duitsers op 10 mei kreeg de Militaire politie te opdracht om, indien nodig de pont te vernielen. Onder de bruggen die over de weteringen ten oosten van de IJssel lagen werd springstof aangebracht. Meteen na de grensoverschrijding van de Duitse troepen kwam de codeboodschap ‘Storm uit het noorden’ door: het bevel voor de vernietiging van bruggen en ponten. Een paar uur later werden het Wijheseveer en het Olsterveer tot zinken gebracht.

Na de capitulatie op 14 mei werd de veerpont gelicht en bleek ernstig beschadigd, dit moest worden gerepareerd op de werf. In augustus 1940 kwam de gerepareerde pont terug van de werf en deed het weer normaal dienst.

De dagen kort voor de bevrijding gingen veel Duitsers vluchtend over de pont, de laatste paar tanks moesten nog worden overgezet. Op 13 april 1945 gingen de laatste Duitsers met de pont over de IJssel om de pont vervolgens te vernietigen. De pont bleek onherstelbaar vernield. Voorlopig konden alleen voetgangers en fietsers met een roeiboot worden overgezet.

Het veer na 1945
De trekpont werd in 1947 vervangen door een motorpont die daarna 40 jaar dienst zou doen. De reden om de motorpont in 1990 te vervangen door de huidige pont was niet omdat de oude verouderd en niet meer veilig was. Door de toenemende verkeersstroom was een grotere pont noodzakelijk. Deze pont werd door Jan Derk Alderkamp zelf ontworpen. In 2002 verkocht veerman Jan Derk Alderkamp het veer aan eigenaar Bert Keukenkamp. In 2018 komt het Wijheseveer in handen van Adios BV van Hendrik en Ali Schuitema.